Casco is een experimenteel platform waar kunst uitnodigt tot een nieuwe visie op de samenleving.

Kunst en commons zijn de twee belangrijkste pijlers van Casco Art Institute, welke we zien als middelen voor een betere manier van samenleven. De commons zijn culturele en natuurlijke hulpbronnen die toegankelijk zijn voor alle leden van een gemeenschap. Denk bij deze hulpbronnen aan bos, water, weidegronden, maar ook boeken, open-source software en kennis. Deze middelen worden in de commons gemeenschappelijk beheerd, er is geen privébezit. De commons vereisen een samenwerkingsproces, dat we ‘commoning’ noemen, gebaseerd op gedeelde ethiek en waarden zoals diversiteit, gelijkheid, pluralisme en duurzaamheid. Kunst is een verbeeldende manier van doen en zijn, die mensen verbindt, geneest, openstelt en nieuwe wereldbeelden creëert. Doordat kunst de cultuur binnen een gemeenschap draaiende houdt, is kunst inherent aan de commons. Door haar open karakter, kunnen de commons op hun beurt weer kunst ondersteunen. Met kunst en de commons kunnen we samen een nieuw paradigma vormen, een samenleving zoals ‘wij’ verlangen – gebaseerd op dekolonisatie, feminisme, queer-waarden, noem maar op!

Casco Art Institute: Working for the Commons is een kunstplatform voor het verkennen van maatschappijkritische en zelfkritische collectieve kunstpraktijken en organisatorische experimenten. Centraal staan vraagstukken die wereldwijd verschillende gemeenschappen raken en dikwijls vragen om een noodzakelijke paradigmaverschuiving. Vraagstukken waarbij de verbeeldingskracht van kunst en kunstenaars een essentiële rol vervult. Casco Art Institute zoekt naar mogelijke antwoorden en verdieping in de verbinding tussen kunst en commons – een dimensie die zij sinds 2018 permanent in haar visie verankerd heeft. De commons als veelbelovend maatschappelijk perspectief maar ook als principe voor de vormgeving van ons eigen programma en de wijze waarop wij ons organiseren als kunstpodium.

Alle activiteiten bieden ruimte voor actieve deelname voor eenieder die onze waarden van commons en verantwoordelijkheid deelt. Collectieve kunstprojecten vormen dan ook onze grootste basis. Iedereen die nieuwsgierig is kan meerdere activiteiten en openbaar beschikbare gemeenschappelijke bronnen van de projecten ervaren, persoonlijk en met de gemeenschap van Casco. Wij verwelkomen vooral diegenen die zowel in hun leven als in de wereld verandering zoeken terwijl zij zich alleen of kwetsbaar voelen binnen andere instellingen. Aangezien Casco Art Institute is ontstaan en gegroeid in Utrecht zetten we ons in voor mensen en gemeenschappen in Utrecht. We werken ook samen met gemeenschappen elders op de wereld, vooral buiten West-Europa, erkennend dat de wereld nauw met elkaar verbonden is en dat de commons nationale grenzen overstijgen.