De Embassy of the Free Mind is een museum-bibliotheek en een platform voor het vrije denken, waar je met anderen in discussie kunt gaan over levensvragen, ongeacht religie, cultuur of leeftijd. Het is onlosmakelijk verbonden met Amsterdam en zijn geschiedenis van tolerantie, vrijheid van meningsuiting en drukpers. Vrij denken is van alle tijden, en verbindt onze geschiedenis met het heden.
Het Europese vrije denken van de afgelopen 2000 jaar staat centraal, met als inspiratiebron de hermetische wijsheid: inzicht in de samenhang tussen God, natuur en mens. Deze samenhang komt tot uitdrukking in de hermetische, alchemistische, astrologische, magische, mystieke, kabbalistische en Rozenkruisersteksten en afbeeldingen uit de collectie van 25.000 boeken, de Bibliotheca Philosophica Hermetica.
Beeld: Grote Sael