Het Florence Nightingale Instituut (FNI) is een online museum over de geschiedenis van verpleging en verzorging. Het kenniscentrum en museum FNI maakt onderdeel uit van de beroepsvereniging voor verpleging en verzorging in Nederland, V&VN. Via onderzoek en onderwijs ontsluit het FNI online zijn collectie voor een breed publiek. Via publiekshistorische uitingen zoals pop-up-tentoonstellingen, lezingen, korte publicaties, en deelname aan symposia en congressen zorgen de medewerkers van het FNI dat de collectie zichtbaar blijft ondanks dat het geen bezoekerscentrum meer heeft. Regelmatig worden nieuwe online tentoonstellingen toegevoegd aan de collectie. In 2024 is dat de tentoonstelling ‘De wijkverpleegkundige: Van alle markten thuis!’