Foam laat mensen wereldwijd genieten van fotografie via ons museum in Amsterdam, ons internationaal verspreide magazine, onze website, en via onze galerie. Foam is een ontmoetings- en inspiratieplek voor fotografieliefhebbers, fotografen, beeldredacteuren, ontwerpers en anderen uit het vakgebied. Foam richt zich met tentoonstellingen, publicaties, discussies en specifieke projecten op relevante ontwikkelingen binnen de fotografie. In de programmering is speciale aandacht voor actuele thema’s binnen fotografie en voor werk van opkomend talent. Ook werk van gevestigde fotografen en historische fotografie heeft een plek in de programmering van Foam.