Galerie Hommes bevordert en verdiept sinds 2007 de belangstelling en waardering voor hedendaagse kunst. Dat doet zij door hedendaagse kunst op verschillende manieren onder de aandacht van een breed publiek te brengen. De kunstenaars met wie de galerie samenwerkt, maken veelal figuratief werk, waaruit een interesse doorklinkt voor universele, maatschappelijke of humane thema’s. Daarbij beoefenen zij verschillende disciplines uit de hedendaagse kunst: schilder-, teken-, video- of installatiekunst, performance en fotografie. Naast exposities organiseert galerie Hommes kleinschalige openbare evenementen zoals lezingen, video- of filmavonden, interviews met kunstenaars. Externe organiseert de galerie atelierbezoeken, wandelingen langs kunst in de openbare ruimte, pop-op tentoonstellingen op andere locaties of projecten en neemt deel aan kunstbeurzen.