Het Academiehuis verbindt, verrijkt en verwondert op het grootste overdekte plein in het centrum van Zwolle. In het Academiehuis bevindt zich Het Hoogkoor, daar waar na de nacht de zon opkomt. Het Hoogkoor is een nieuw podium voor professionele beeldende kunst in het hart van de stad. Ook voor jonge beeldend kunstenaars die werken in de regio Zwolle is het een plek om hun werk te tonen aan een groot publiek. De verwondering ontstaat daar waar kunst de wisselwerking aangaat met de oude stadskerk, het monumentale gebouw en met actuele vraagstukken in de samenleving. De tentoonstellingen die te zien zijn in het Hoogkoor zetten aan tot reflectie en nadenken: over onszelf en over de manier waarop wij ons verhouden tot diezelfde kunst of tot culturele en politieke thema’s.