In4Art bouwt aan een interessante hedendaagse kunstcollectie, die aansluit bij het werkveld van ‘art-driven innovation’ (kunstgedreven innovatie). De rode draad zijn de visies en perspectieven van kunstenaars op onze veranderende maatschappij, waarbij technologie en materiaalexperiment een belangrijke rol speelt.