De Jan van Eyck Academie verwelkomt al sinds 1948 kunstenaars, ontwerpers, curatoren, architecten, schrijvers en andere creatieve makers voor een werkperiode in Maastricht. Als multidisciplinaire postacademie biedt de Jan van Eyck elk jaar een zeer diverse en internationale groep deelnemers de tijd, ruimte en expertise om hun kunstenaarschap verder te ontwikkelen. Zij krijgen een eigen studio, maken gebruik van de verschillende labs en worden begeleid door adviseurs en experts.
De academie is zowel een plek voor onderzoek en experiment als een plek voor (publiek) debat en kruisbestuiving. Zelfontplooiing gaat hier hand in hand met intensieve samenwerking en uitwisseling. De Jan van Eyck biedt een publiek programma van workshops, symposia, presentaties en lezingen.