Beelden en bouwsels met schilderingen in een oud binnenduin, dat is in het kort ‘De Nollen’ het levenswerk van R.W. van de Wint. Vijfentwintig jaar lang heeft hij zich geconcentreerd op het creëren van de condities voor heel basale ervaringen van donker en licht, kleur, ruimte en maat, van verdieping en relativering. Het ’totaalkunstwerk’ De Nollen wordt beheerd door een stichting. De komende jaren worden tentoonstellingsruimten gerealiseerd om zijn omvangrijke oeuvre in door hemzelf ontworpen gebouwen te tonen. Aangezien de periode na 31 oktober tot 1 april gebruikt wordt voor onderhoudswerkzaamheden en renovatie is het project in principe niet te bezichtigen.