Piet Hein Eek opereert vanuit een fantastische locatie, de oude Philips Keramiekfabriek in Eindhoven waarin de verschillende traditionele werelden in elkaar overvloeien en een nieuwe dimensie geven aan de Kunsten in de bredere zin van het Woord. Deze locatie willen we als een ‘Huis voor verzamelaars’ verder ontwikkelen tot een locatie voor verzamelaars en geïnteresseerden waar naast de tentoonstellingen en onze expertise en services andere relevante faciliteiten en activiteiten worden geboden zoals depotruimten, een kunstbibliotheek, lezingen en bijeenkomsten. Tevens is er een samenwerkingsverband met het Van Abbemuseum. In een speciale Van Abbemuseum vitrine wordt een steeds wisselende museumcollectie getoond.