Hedendaagse religieuze kunst van Lilian Willemse in de Sint-Pieter en Pauwelkerk, Mol.

Haar inspiratie haalt ze uit wat er nu leeft en gebeurt in de samenleving ten aanzien van religie. Zij wil daar kritisch op antwoorden door gebruik te maken van de herkenbaarheid van oorspronkelijke religieuze beelden en taferelen. Daarbij nodigt ze de bezoeker uit om te reflecteren op religie om in dialoog te gaan met zichzelf of met andere toeschouwers.

Openingstijden: za 13.00-17.00u, zo 12.00-17.00u, di 10.00-17.00u.
https://sites.google.com/site/lilianwillemse/