14 februari 2024

Provincie Flevoland heeft positief besloten over de restauratie van het landschapskunstwerk Sea Level (1996) van Richard Serra en kent de gemeente Zeewolde een bedrag van 175.000 euro toe voor de herstelwerkzaamheden. De kunstenaar heeft toegezegd om het resterende miljoen euro bij te dragen, en daarmee is de financiering rond. Dit betekent dat de werkzaamheden dit jaar officieel van start kunnen.

Sea Level van Richard Serra, foto: Jordi Huisman
Sea Level van Richard Serra, foto: Jordi Huisman

Renovatiegeschiedenis Sea Level
In 2011 kreeg het betonnen kunstwerk uit 1996 van Richard Serra (1938) een grijze verflaag als een maatregel tegen beschadigingen en graffiti. Deze verflaag vertoont nu zelf tekenen van verwering, waarbij delen van het beton loslaten. Het is daarom noodzakelijk om actie te ondernemen. Aangezien aanpassingen aan het werk waarschijnlijk niet het gewenste resultaat opleveren, is de wens vanuit de studio van Richard Serra het werk opnieuw op te bouwen. De kunstenaar draagt hieraan bij met een bedrag van 1 miljoen euro. De provincie Flevoland levert het resterende bedrag van 175.000 euro. Dit bedrag was al eerder gereserveerd binnen de Impuls Beheer en Behoud Landschapskunstwerken. De werkzaamheden gaan naar verwachting in 2024 van start.

Over Sea Level van Richard Serra
Richard Serra, vooral bekend van zijn grote kunstwerken van cortenstaal, zette in landschapspark de Wetering in Zeewolde twee wanden neer van beton van elk 200 meter lang. Ze staan waterpas in het glooiende landschap. Als de dijken zouden doorbreken, zou het water tot de bovenste rand van het water komen. Als bezoeker loop je in feite op de bodem van de zee. Wie langs het waterkoude beton loopt, kan het gevoel krijgen kopje onder te gaan en weer boven te komen. Sea Level was bij de onthulling in 1996 het grootste kunstwerk van Serra in Europa. Het werk van de Amerikaanse kunstenaar is onder meer te vinden in het Museum of Modern Art in New York, Guggenheim Bilbao, het Stedelijk Museum Amsterdam en Voorlinden in Wassenaar. Dit is een van de drie werken van Serra’s hand die niet van cortenstaal, maar van beton zijn gemaakt.

Meer herstelde landschapskunst
Behalve Sea Level in Richard Serra, wordt nog een ander landschapskunstwerk in Zeewolde onder handen genomen. Het Flevo-landschap ontvangt 225.000 euro van de provincie voor het herstel van Aardzee (1982) van Piet Slegers (1923-2016). De bestrate taluds en schelpenpaden worden aangepakt, waardoor de welvingen in het werk weer beter zichtbaar zijn. Het Flevo-landschap had eerder al de bomen in het kunstwerk vervangen, en zal ook de twee bruggen weer terugbrengen naar de oorspronkelijke kleur groen. De bestrating op de taluds zal op een betonnen onderlaag worden aangebracht om het bollen van de wanden en de groei van onkruid tegen te gaan. De werkzaamheden worden in nauw overleg met de twee zonen van Piet Slegers uitgevoerd, van wie één ook bij de uitvoering van het kunstwerk in 1982 betrokken was.

Bron: persbericht stichting Land Art Flevoland
Beeld: Sea Level van Richard Serra, foto: Jordi Huisman