Wanneer je, zoals de Amelanders, eeuwenlang geïsoleerd op een eiland woont, ontstaat er een heel eigen cultuur. Wat dat precies inhoudt en hoe de Amelanders door de eeuwen heen hebben samengeleefd ontdekt u in en rond het cultuurhistorisch museum Sorgdrager. Ook hier kunt u meer doen dan alleen kijken. Zo kunt u ook getuige zijn van een boeiende lezing of een interessante wandeling langs oude Hollumer bezienswaardigheden meemaken. Ooit woonden op Ameland veel commandeurs : kapiteins van onder andere walvisvaarders en koopvaardijschepen. Als ze op het eiland verbleven woonden ze in hun commandeurs-woning. Eén van die woningen, het in 1751 door Pieter Cornelis Sorgdrager in Hollum gebouwde Sorgdragershuuske, vormt het hart van het cultuurhistorisch museum. Een wandeling door dit Sorgdragershuuske geeft een goed beeld van de oude Amelander levensstijl. Eén van de kamers is, met een rijk interieur, ingericht als de stijlkamer zoals die er in 1751 moet hebben uitgezien. Naast het Sorgdragershuuske vindt u een museumboerderij met nog meer ingrediënten uit die fascinerende eilander geschiedenis. Zoals: een expositie over het ontstaan en de ontwikkeling van Ameland. Nog meer over de historie van de walvisvangst vanaf Ameland. En een jaarlijks wisselende expositie over een specifiek facet van de Amelander historie. Vanuit het museum worden een aantal activiteiten georganiseerd, zoals wandelingen door het dorp Hollum en dialezingen over de Amelander cultuur.