De vrij toegankelijke exposities van De Compagnie hebben een plek in met name de Wiebenga silo maar ook diverse andere locaties binnen het industriële erfgoedcomplex CHV Noordkade. De Compagnie neemt de vrijheid om een beetje schurend met cultuuropvattingen om te gaan en te zoeken naar oorspronkelijkheid en nieuwe kunstvormen. Naast bestaand werk zijn er ook in toenemende mate ‘Artists in Residence’-programma’s. Ook worden er regelmatig lezingen of thematische bijeenkomsten georganiseerd die een breed cultureel karakter dragen. Verder worden educatieve programma’s ontwikkeld in samenwerking met Cultuurkade en Phoenix Cultuur.
De Compagnie werd in oktober 1994 gevormd door een groep enthousiaste vrijwilligers. De afgelopen jaren is hard gewerkt aan het organiseren van exposities, lezingen, concerten, manifestaties, vernieuwende en confronterende kunstproducties en festivals.
De Compagnie toont op een laagdrempelige manier professionele kunst in de meest brede zin van het woord. Het multidisciplinaire karakter en de wisselende locaties van de diverse kunstuitingen zijn tot op de dag van vandaag dé kenmerken van De Compagnie.
De Compagnie heeft zich een vaste plaats verworven in het culturele landschap in de regio tussen Helmond, Den Bosch, Oss en Eindhoven.