Oyfo Kunstpodium organiseert tentoonstellingen beeldende kunst. Ontwikkelingen op regionaal en landelijk niveau worden in zowel solo- als groepstentoonstellingen onder de aandacht gebracht. Daarnaast legt het kunstpodium verbanden met domeinen en thema´s die buiten de kunst liggen, met name technologie en cultureel erfgoed. Oyfo Kunstpodium is nauw verbonden met Oyfo Techniekmuseum, dat aan de hand van diens veelzijdige collectie het verhaal vertelt over industriële, maatschappelijke en economische ontwikkeling en vraagstukken die daarmee samenhangen. Thema´s uit dit narratief worden in het kunstprogramma opgenomen maar nadrukkelijk vanuit het perspectief van de kunst behandeld.