De universiteitsbibliotheek van de VU beheert vijf bijzondere collecties die samen de geschiedenis weerspiegelen van de Vrije Universiteit, het VU-onderzoek en VU-onderwijs, en van het protestantisme. Ze omvat onder meer oude handschriften en drukken, historische kaarten, wetenschapsinstrumenten en protestantse archieven.

In de erfgoedvitrine bij de ingang van de bibliotheek, wordt drie a vier maal per jaar een greep uit de collecties gedaan – meestal naar aanleiding van een actueel thema zoals een nieuwe hoogleraar, een proefschrift of een themajaar – die de collecties onder de aandacht brengen. U bent van harte welkom om deze komen te bekijken.