Witte Olifanten is een podium voor keramische sculptuur. Vanaf de eerste expositie in 2013 draagt het initiatief de titel Witte Olifanten; dit verwijst naar iets dat te kostbaar is om te houden, maar te zeldzaam en mooi om er afstand van te doen. Voor de achtste editie is kunstenaar Joyce Zwerver gevraagd een ruimtevullende installatie te maken in