Het Besiendershuis is een opvallend pand aan de Waalkade in Nijmegen, uit 1550. Het is al bijna 500 jaar deel van de stedelijke geschiedenis. Na een broodnodige restauratie in de oorlogsjaren heeft het huis vanaf de jaren ’50 doorlopend een culturele functie gehad. Vanaf 2010 is het Besiendershuis een werk- woon- en ontmoetingsplek voor wetenschappers, kunstenaars, schrijvers, film- en theatermakers. Het huis geeft inspiratie en maakt ruimte om verder te denken, te spiegelen aan de tijd en de identiteit van de stad Nijmegen. Verder worden vanuit het huis uiteenlopende culturele projecten georganiseerd, altijd in samenwerking met partners in de stad.