In Museum Vliegbasis Deelen vindt u vele stille getuigen van de bergingen van 2e wereldoorlog vliegtuigen die het museum uitvoerde. Een informatieve expo over de duitse “de nachtjacht”, een V1 en een Auster. Een indrukwekkend overzicht van de “Dump Deelen” waar in 1945 het gehele Canadese 1e leger haar meer dan 30.000 voertuigen achter liet. De historie van het vliegveld en omstreken met vele foto’s en voorwerpen over de bouw van Deelen en het dagelijks leven van de vele nationaliteiten militairen tussen 1900 en nu op de basis en in Arnhem. Alle voorwerpen, foto’s, uniformen et cetera zijn geheel authentiek, meestal verkregen als resultaat van soms jarenlang onderzoek. Daardoor is Museum Deelen “het Museum vol verhalen”. Ieder onderzoek maakt dat ieder object een verhaal heeft dat wij ook graag in persoonlijke rondleidingen overbrengen. Een unieke formule!