31 oktober 2023

Het is een van zijn merkwaardigste stellingen: “De kunstenaar hoeft zijn eigen kunst niet per se te begrijpen. Zijn waarneming is noch beter noch slechter dan die van anderen.” Het Joods Museum wijdt een solotentoonstelling aan de Amerikaanse kunstenaar Sol LeWitt (1928-2007), grondlegger van de conceptuele kunst.
Wie meent dat conceptuele kunst per definitie saai en spartaans is: ga vooral kijken. Vijf muurtekeningen uit de jaren tachtig en negentig, voor de gelegenheid in maar liefst vier weken tijd aangebracht door studenten van de Hogeschool voor de Kunsten Utrecht, spatten van de wanden. Twaalfhonderd ‘concepten’ oftewel ontwerpen van muurtekeningen maakte LeWitt tussen 1968 en 2007. Hoewel, ‘maakte’… Om een persoonlijk handschrift te vermijden en een zo neutraal mogelijke beleving te creëren die voor elke kijker anders kan zijn, worden ze altijd door anderen uitgevoerd.
Dat moge saai klinken, de met vele lagen verf en vernis aangebrachte (zwart-wit) lijnen en golvende kleurvelden zijn zo uitgekiend, dat ze een enerverend kijkspel bieden. Op de benedenetage is aandacht voor de bijzondere relatie van de kunstenaar met Nederland. Ook een aantal van zijn wél zelfgemaakte tekeningen en werken op papier zijn te zien, daar zie je dat de kunstenaar een uitermate vaste hand had. Met de talrijke ontwerptekeningen, de videogesprekken met verzamelaars en toenmalige, Nederlandse medewerkers en de bij de werken gemaakte muziekcomposities brengt dit bondige overzicht het werk van LeWitt opnieuw overtuigend tot leven.

Sol LeWitt, zaaloverzicht met ‘Wall Drawing #391’ (links) en ‘Wall Drawing #780’ (rechts), foto: Studio Ingmar Swalue Photography