17 oktober 2023

‘Oog in oog – de mensen achter de mummieportretten’ is een ontmoeting met 38 vooraanstaande personen uit het oude Egypte, in portretten vastgelegd voor een leven in het hiernamaals. Deze veelal op paneel gemaakte beeltenissen werden tweeduizend jaar geleden, tijdens de Romeinse periode, vastgemaakt aan de ingebakerde stoffelijke resten van de persoon. Door de indringende blikken komen we erg dicht op de geschiedenis te staan.
Dat we deze mummieportretten als losse schilderijen kunnen bekijken is het gevolg van negentiende-eeuws Europees kolonialisme. Door de verzameldrift die daarmee gepaard ging zijn ze vaak losgeraakt van het lichaam waartoe zij behoorden. Het thema komt in de tentoonstelling uitgebreid aan bod door middel van interviews met onderzoekers en experts die de nieuwste inzichten over de mummieportretten delen.
Zo worden de portretten tentoongesteld binnen een groter verhaal, waarbij in elke zaal telkens een ander aspect wordt uitgelicht van het leven in die tijd, zoals beroepen en de gebruikelijke kleding en haardracht. Met archeologische objecten uit dezelfde tijd en regio, waaronder een pincet uit de eerste eeuw voor Christus en een uit marmer gehouwen dobbelsteen, komen de al zo realistische portretten nog meer tot leven. Door de indringende blikken en de opstelling van de portretten op ooghoogte laten de portretten bij de bezoekers een grote indruk achter. Tweeduizend jaar later hebben deze 38 Egyptenaren de tijd in ieder geval overleefd, een hiernamaals an sich.

Detail van een portret van een vrouw, 150-200 na Chr., foto: Musée du Louvre