31 juli 2023

Het kunsttijdschrift HART en Hermitage Amsterdam hebben in goed overleg een schikking getroffen. Op 26 juni kondigde Hermitage Amsterdam aan per 1 september de activiteiten voort te zetten onder de naam H’ART Museum. Het Belgische kunsttijdschrift HART maakte juridisch bezwaar tegen die naam omdat het voor verwarring zorgt.

Het overleg tussen de partijen heeft ertoe geleid dat het kunsttijdschrift de onafhankelijkheid van de redactie zal garanderen door zelf haar naam te wijzigen. Dit betekent dat het kunsttijdschrift vanaf september onder een nieuwe naam naar buiten zal treden.

Kathleen Weyts, hoofdredacteur van het kunsttijdschrift HART: “We hebben de afgelopen dagen met het Museum goede afspraken kunnen maken die de zelfstandigheid van beide partijen garanderen. Ik ben blij dat we het kortgeding hebben kunnen voorkomen en dat we ons nu positief kunnen richten op het verschijnen van het eerste internationale nummer van ons kunsttijdschrift. Een nieuwe naam is nog in ontwikkeling. Binnen enkele weken verwachten we hierover een definitief bericht te kunnen uitsturen”.

De nieuwe naam van het kunsttijdschrift HART zal bekend worden gemaakt tijdens het Brussels Gallery Weekend van 7 september 2023.

Annabelle Birnie, directeur Hermitage Amsterdam: ‘Ik ben blij dat we na zorgvuldig overleg tot een overeenkomst zijn gekomen waarmee beide partijen zich kunnen richten op hun eigen toekomst. Wij wensen het magazine een succesvolle internationale lancering. Onze zomer staat in het teken van transitie waarin we gefaseerd overgaan van Hermitage naar H’ART Museum.’

Beide partijen zullen ieder op hun eigen manier doorgaan kunst en cultuur voor een breed publiek toegankelijk te maken.

Over de details van de regeling zullen geen verdere mededelingen worden gedaan.

Bron: Persbericht HART en Hermitage Amsterdam