27 juni 2024

Het Thermenmuseum wordt Het Romeins Museum, in een nieuw gebouw. Om het Romeins badhuis naar behoren te beheren, behouden en inspirerend te presenteren voor een groot publiek vereist dit rijksmonument een nieuw gebouw. Op 26 juni heeft de gemeenteraad van Heerlen het besluit genomen om aanvullend krediet toe te kennen, waardoor er nu groen licht is voor de nieuwbouw. De oplevering van het nieuwe museumgebouw wordt verwacht in het derde kwartaal van 2027.

Nieuwbouw naar ontwerp van Kraaijvanger Architects en TomDavid architecten

Coriovallum
Het Romeinse badhuis in Heerlen, nu ondergebracht in het Thermenmuseum, wordt een plek waar bezoekers worden meegenomen in de wereld van de Romeinen. Hun aanwezigheid in Heerlen (destijds Coriovallum) en deze regio 2.000 jaar geleden, hun gebruiken en uitvindingen, klinken vandaag de dag nog door in onze manier van leven. Het Romeins Museum zal op inspirerende manier bezoekers laten ervaren dat de Romeinen de tijd verrassend vooruit waren. Door hun gebruiken te spiegelen aan hoe wij in de 21ste eeuw leven.

Ontwerp
Het ontwerp van de nieuwbouw is in handen van Kraaijvanger Architects en TomDavid architecten. Dit ontwerp is een integraal onderdeel van de transitie van het centrum van Heerlen en zal zowel de geschiedenis als de toekomst van de stad weerspiegelen.

Nieuwe stichting
De gemeenteraad heeft ook ingestemd met de oprichting van Stichting Het Romeins Museum. Deze stichting krijgt de belangrijke taak om 2 miljoen euro te verwerven voor de inrichting van het nieuwe museumgebouw. Doel is om het Romeins verleden op een moderne en boeiende manier te presenteren.

Wethouder Jordy Clemens benadrukt het belang van dit project: “Gemeente Heerlen ondersteunt dit initiatief van harte en we zijn verheugd dat we samen met stichting Het Romeins Museum kunnen werken aan het behoud en de presentatie van ons rijke Romeinse erfgoed. Dit project zal niet alleen een nieuwe thuisbasis bieden voor het Romeins verleden, maar ook een culturele trekpleister vormen voor inwoners en bezoekers van Heerlen en de regio.”

Planning uitwerken
Na dit positieve raadsbesluit wordt de gedetailleerde planning uitgewerkt. Tot die tijd blijft het Romeinse badhuis en zijn rijke verleden te bewonderen in het Thermenmuseum.

Geïnteresseerden die een bijdrage willen leveren aan de realisatie van Het Romeins Museum kunnen terecht op www.hetromeinsmuseum.nl.

Bron: persbericht Thermenmuseum Heerlen

Afbeelding: Exterieur nieuwbouw naar ontwerp van Kraaijvanger Architects en TomDavid architecten

Wil je meer weten over het huidige Thermenmuseum? Lees dan de special over drie bijzondere archeologiemusea in Museumtijdschrift nr 4.