2 augustus 2023

Het Van Abbemuseum en het Eindhoven Museum kochten gezamenlijk twee werken van Jan Toorop, een van de belangrijkste Nederlandse kunstenaars uit de periode rond 1900. Het is voor het eerst dat de twee Eindhovense musea samen een aankoop doen. De werken laten een wezenlijk onderdeel van de Eindhovense geschiedenis zien.

Foto Max Kneefel

Het gaat om twee krijttekeningen van kunstenaar Jan Toorop (1858-1928). De kleurrijke werken zijn gemaakt in 1918 en laten vrouwelijke fabrieksarbeiders zien van de Eindhovense sigarenfabriek Mignot & De Block. Deze industrie is nauw verweven met het Van Abbemuseum. Het Van Abbemuseum, dat in 1936 zijn deuren opende, was namelijk een initiatief van Henri van Abbe: een Eindhovense sigarenhandelaar. Toorops tekeningen waren tot voor kort in handen van familieleden van Adolph Mignot, een van de oprichters van Mignot & De Block. Eindhoven Museum ontving de tip die leidde tot de aankoop van de werken.

Invloed op de regio
Mignot & De Block was destijds een van de grootste spelers in de bloeiende sigarenindustrie van Eindhoven. Een industrie die veel invloed heeft gehad op de regio. “Eindhoven is erg belangrijk als technische stad en industriële maakstad”, aldus Klaartje Groot, Hoofd Collecties en Onderzoek bij Eindhoven Museum. “Mignot & De Block had een prominente rol in de industrialisatie van de negentiende eeuw. Ook waren ze een tijd de grootste werkgever van Eindhoven. Arbeiders hebben de stad groot gemaakt.” Mignot & De Block was daarnaast een van de eerste fabrieken in de regio die steeds meer vrouwen in dienst nam. Vrouwen die zijn afgebeeld op Toorops tekeningen. Het Van Abbemuseum en Eindhoven Museum beschouwen de aankoop als een eerste wapenfeit in een bredere samenwerking. De musea zijn momenteel in gesprek over waar Toorops tekeningen voor het eerst te zien zullen zijn.

Koloniaal verleden
Toorop (1858-1928) was een invloedrijke, markante kunstenaar. Samen met Van Gogh en Mondriaan behoort hij tot de belangrijkste Nederlandse schilders van zijn tijd. Toorop begon als impressionist, maar ontwikkelde zijn stijl later richting het pointillisme en symbolisme. Naast zijn werk als kunstschilder ontwierp Toorop ook illustraties, boekbanden, keramiek en reclame-uitingen. Toorop werd geboren in Indonesië, maar was als kunstenaar actief in Nederland. Zijn Nederlands-Indische achtergrond maakte hem een bijzonder persoon in de schildergemeenschap van die tijd. Toorops achtergrond geeft de werken extra betekenis voor het Van Abbemuseum. Henri van Abbes sigaren werden namelijk gemaakt met tabak afkomstig uit Sumatra.

Bron: persbericht Van Abbemuseum