23 januari 2023

De geheime tuin, de hortus conclusus, het paradijs – daar verlangen we allemaal weleens naar. In Kampen tonen beeldhouwer Carolein Smit en de gebroeders Miedema, Harry, Hessel en Peter, hun kijk op de ‘Secret Garden’: een mysterieuze wereld waarin mens, dier, droomfiguur en natuur een verbond aangaan. Aanleiding is de opdracht van Stedelijk Museum Kampen aan Carolein Smit om een beeld te maken van het zogeheten achtste werk van barmhartigheid, de zorg voor de schepping, voor hemel en aarde, in 2016 door paus Franciscus toegevoegd. Smits keramische beelden, waaronder de speciaal gemaakte treurende madonna, schitteren dat het een lust is, maar vrolijk zijn ze niet bepaald. De dood in de vorm van een skelet komt op vele plekken terug. Smit waarschuwt niet alleen voor onze abominabele houding ten opzichte van het klimaat, voor de tuin of de natuur die flinke klappen krijgt, maar wil ook het sterven memoreren.

De vele pasteltekeningen van de gebroeders Miedema hebben een heel andere sfeer. Wonderlijke, kleurrijke werelden scheppen zij, elk met een wat ander handschrift, waarin fabeldieren en droomwezens verschijnen. Soms is er sprake van een wat naïeve harmonie, maar ook hier is niet altijd sprake van pais en vree. De tentoonstelling is bijzonder fraai ingericht en is verspreid over twee locaties. De beelden van Smit domineren in Stedelijk Museum Kampen, de tekeningen van de gebroeders Miedema in de voormalige Synagoge om de hoek.

Harry Miedema, ‘Jongen met vis’, 2009